KROVINIO IŠDĖSTYMAS – VEŽĖJO AR UŽSAKOVO PAREIGA?
Teisininkas Artūras Buividas

Geriausias problemos sprendimo būdas - jos atsiradimo užkardymas.


Klausimas kas atsakingas už krovinio pakrovimą ir išdėstymą transporto priemonėje, kaip supratau iš mano klientų paaiškinimų, praktikoje sprendžiamas labai paprastai: arba vežėjas paklausia prieš sudarant krovinio pervežimo sutartį ar krovinį pakraus siuntėjas, arba šis klausimas išvis neaptariamas – lyg ir akivaizdu, kad vežėjas nesamdys krano kroviniams įkrauti. Problema ta, kad vežėjai ne visada įvertina tai, kad faktinis krovinio įkrovimas, nereiškia sutartinės pareigos tinkamai įkrauti krovinį ir jį išdėstyti prisiėmimą. Paprastai kalbant, jei krovinį į transporto priemonę kraunate ne Jūs ir ne Jūsų samdyti asmenys, tai dar nereiškia, kad nesate atsakingas už tinkamą krovinio įkrovimą ar jo išdėstymą.

SUTARTYS SUDAROMOS NENAGRINĖJANT SUTARTIES SĄLYGŲ

Krovinio pervežimas yra paslauga, kurios dažnu atveju reikia „čia ir dabar“. Kai tik pirkėjas ir pardavėjas susitaria dėl prekių pirkimo-pardavimo, prasideda krovinio pervežimo klausimo sprendimas. Juk pirkėjas nori kuo greičiau gauti daiktą, o pardavėjas pinigus. Esant greitam gyvenimo tempui, greitai tenka suktis ir krovinių pervežimo paslaugas teikiantiems bei užsakantiems asmenims. Tik suderinus esmines krovinio pervežimo sąlygas – kainą, krovinio svorį ir dydį, transporto priemonę, terminus, pasirašoma krovinio pervežimo sutartis. Pastebėtina, kad nusistovėjusia praktika tapo krovinio pervežimo sutarties sudarymas apsikeičiant pasirašytomis sutartimis elektoriniu paštu arba faksu: viena šalis siunčia „skenuotą“ pasirašytą sutartį elektoriniu paštu arba faksu, o kita šalis ją pasirašo ir grąžina atgal. Esant tokiam greičiui, sutarčių sąlygų studijavimui, derinimui su teisininkais, deryboms vietos ir laiko nelieka. Žinoma, visai kas kita, kai kalbama apie ilgalaikes bendradarbiavimo sutartis, bet šį kartą ne apie jas.

NESĖKMINGAS KROVINIO PERVEŽIMAS

Taigi, vežėjas su krovinio pervežimo užsakovu sudarė sutartį ir kiekvienas pradeda vykdyti savo įsipareigojimus. Užsakovas sumoka avansą, jei dėl jo sutarta, o vežėjas važiuoja pasikrauti krovinį. Tačiau krovinio pervežimas neapsiriboja vien transporto priemonės iš taško A į taško B nuvažiavimu, kartu reikia nuvežti ir krovinį, kuris turi būti nuvežtas laiku, saugiai ir nesugadintas. Kaip jau supratote iš įžangos, šiame straipsnyje rašysiu apie sudarytą krovinio pervežimo sutartį, kurios sąlygų vežėjas per daug nenagrinėjo. Apsibrėžkime, kad nagrinėjama situacija patenka į CMR konvencijos reguliavimo sritį. Kokiems pervežimams taikytina CMR konvencija, galite pasiskaityti mano straipsnyje – „Ar galima taikyti baudas vežėjui už pavėluotą krovinio pristatymą?“. Nesikartosiu, kad žinantiems nereikėtų gaišti laiko – jo visi nedaug turime, o paskaityti ir taip yra ką. Vežėjas paslaugas teikia daug metų, savo darbą išmano. Krovinys sunkus, praktiškai maksimalaus leidžiamo įkrauti į transporto priemonę svorio, vientisas, nedalus. Pakrovimas su kranu, krovimą (standartiškai) vykdys krovinio siuntėjas. Kaip ir viskas gerai –
nuvažiuoti, palaukti kol pakraus ir grįžti. Deja, krovinio pervežimo metu, valstybinėms institucijoms atlikus patikrinimą, paaiškėjo, kad yra viršijamas leidžiamas apkrovimas ant vienos iš transporto priemonės ašių. Vežėjui teko susimokėti baudas, įsigyti leidimą vykdyti pervežimą, esant ašiniam viršsvoriui. Taigi, patirtos papildomos išlaidos.

KLIENTO PROBLEMA

Vežėjas kreipėsi į mane, prašydamas parengti dokumentus į teismą dėl papildomų išlaidų priteisimo iš užsakovo, kadangi jo, kaip siuntėjo netinkamas krovinio pakrovimas įtakojo šių išlaidų atsiradimą. Be teismo įsikišimo atlyginti patirtas išlaidas užsakovas atsisakė. Išklausius kliento paaiškinimus, situacija pasirodė ganėtinai aiški, o kliento lūkesčiai pagrįsti. Juk klientas paaiškino, kad susitarta buvo, jog krovinį kraus siuntėjas ir jis jį pakrovė. Paprašiau kliento atsiųsti dokumentus, kurių reikės ieškiniui į teismą parengti – krovinio pervežimo sutarties, CMR važtaraščio, valstybinių įstaigų sprendimus, kuriomis paskirtos baudos, baudų sumokėjimą patvirtinančius kvitus. Gavęs juos pradėjau nagrinėti.

VISKĄ KEIČIANTI SUTARTIES SĄLYGA

Vežėjo su užsakovu sudarytoje krovinio pervežimo sutartyje buvo punktas, kuriame numatyta, jog vežėjo atstovas turi stebėti krovinio pakrovimą ir yra atsakingas už tinkamą krovinio sutvirtinimą ir išdėstymą. Kitaip tariant krovinio pervežimo sutartyje krovinio tinkamo išdėstymo pareiga perkelta vežėjui. Atrodytų tokia sutarties nuostata negalėtų būti taikoma vežėjui, juk jis tiesiog atvyksta į krovinio pakrovimo vietą, kur jam užsakovas arba jo nusamdyti asmenys kranu įkraunama sunkų, nedalų krovinį. Kaip vežėjas gali užtikrinti tokios sutartinės nuostatos vykdymą? Atsakymų į klausimą „kaip“ yra daug, tik visi jie greičiausiai bus ekonomiškai nenaudingi vežėjui, nes jų įgyvendinimas neįtrauktas į krovinio pervežimo kainą, o be trečiųjų asmenų pagalbos vargu ar tai bus įmanoma padaryti.

CMR KONVENCIJA TOKIU ATVEJU VEŽĖJO NEAPSAUGO

Taigi kas šiuo atveju turėjo užtikrinti tinkamą krovinio išdėstymą? Ar CMR konvencija ir šiuo atveju apsaugo vežėjo interesus? Deja, krovinio pakrovimas į transporto priemonę ar iškrovimas iš jos nėra reglamentuotas CMR konvencijos, todėl šalys gali susitarti dėl krovinio pakrovimo ir iškrovimo procedūrų vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais. Esant šalių susitarimui krovinio pervežimo sutartyje, kad pats vežėjas turi užtikrinti tinkamą krovinio pakrovimą ir išdėstymą, tokia pareiga tenka būtent vežėjui. Pastebėtina, kad tai nepriklauso nuo krovinio dydžio ar svorio. Teismas vertins ne faktines vežėjo galimybes įgyvendinti tokią sutartinę nuostatą, o vežėjo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus. Šis klausimas yra nagrinėtas ir Lietuvos Aukščiausiajame Teisme, kuris pasisakė: santykiai dėl pakrovimo (iškrovimo) nepatenka į imperatyvaus CMR konvencijos reguliavimo sritį, todėl tokiems susitarimams galioja sutarties laisvės principas. Lietuvos

Aukščiausiasis Teismas laikė nepagrįstais vežėjo argumentus jog pripažinus galiojančiu ir sukeliančiu teisines pasekmes susitarimą vežėjui užtikrinti tinkamą krovinio pakrovimą bus prieita prie teisinio rezultato, kai vežėjo pareigų apimtis bus akivaizdžiai išplėsta iki tokių pareigų, kurių jis objektyviai negalės įvykdyti. Teismas vertino, kad vežėjas pasirašydamas tokią sutartį su tokia sąlyga turėjo suprasti kokias pareigas prisiima. Jei sutartyje nenurodyta kitaip, vežėjas nurodytas pareigas gali įgyvendinti pats, pasitelkti tam trečiuosius asmenis, veikti kartu su trečiaisiais asmenimis, arba tinkamai prižiūrėti asmenis, vykdančius krovinio pakrovimą. Teismas pažymėjo, kad vežėjas negali remtis aplinkybe, kad neturėjo kompetencijos ir specialiųjų žinių, susijusių su krovinio pakrovimu, tinkamu jo tvirtinimu, tvirtinti reikalinga įranga, nes, būdamas profesionalas, turėjo pareigą pasidomėti tinkamu sutartinių pareigų įgyvendinimu.

NEPAGAILĖKITE 15 MINUČIŲ PERSKAITYTI SUTARTIES

Noriu atkreipti Jūsų dėmesį, kad sąlyga dėl tinkamo krovinio pakrovimo ir išdėstymo svarbi ir tais atvejais, kai vežant krovinį jis yra apgadinamas. Jei tai įvyks dėl netinkamo pakrovimo ir sutartyje bus punktas, numatantis, kad tinkamą krovinio pakrovimą privalo užtikrinti vežėjas, vežėjas bus atsakingas ir už krovinio apgadinimo nuostolių atlyginimą. Todėl rekomenduoju skirti bent 15 minučių sutarties perskaitymui ir įsivertinimui ar joje tikrai nėra nuostatų, kurių Jūs negalite įvykdyti ar dėl kurių žodžiu susitarėte kitaip.

Straipsnyje pateikta autoriaus nuomonė, nepretenduojanti į absoliučią tiesą, kuri negali būti naudojama kaip argumentas teisiniuose ginčuose.

Kviečiu dalintis nuomone ir pasiūlymais, užduoti turimus klausimus bei siūlyti temas, kurias norėtumėte, kad apžvelgčiau elektroninio pašto adresu info@lawonline.lt. Galite kreiptis ir telefonu +370 687 12 444.