PRALEISTAS TERMINAS – NE PABAIGA
Teisininkas Artūras Buividas

Geriausias problemos sprendimo būdas - jos atsiradimo užkardymas.


Kiekvieno iš mūsų gyvenime pasitaiko atvejų kai kažką praleidžiame, per vėlai sužinome, kad turėjome ar galėjome atlikti tam tikrus veiksmus. Ne išimtis ir teisė. Į mane kreipiasi asmenys, kurie praleidžia terminą kreiptis į teismą, apskųsti teismo sprendimą, priimti palikimą ar atlikti kitus teisinius veiksmus. Termino praleidimo priežastys gali būti labai įvairios – tiesiog pamirštama, liga sutrukdo atlikti reikiamus veiksmus, per vėlai sužinoma, kad buvo galimybė atlikti tam tikrus veiksmus, ir daugybė kitų gyvenimiškų situacijų. Jei terminą praleidote dėl svarbių priežasčių, yra galimybė jį atnaujinti ir ištaisyti padėtį.

ĮSTATYMAI NUMATO GALIMYBĘ ATNAUIJINTI PRALEISTĄ TERMINĄ

LR civilinio proceso kodeksas (CPK) nustatyta, kad pasibaigus nustatytam terminui atlikti tam tikrus procesinius veiksmus teisė šiuos veiksmus atlikti išnyksta. Taigi, bendra taisyklė nustato, kad tuo atveju kai praleidžiame nustatytą terminą, netenkame teisės įgyvendinti ar apginti savo teisių. Džiugi žinia, kad, nors ir išimtiniais atvejais, visgi turime galimybę „pasitaisyti“. CPK numato galimybę atnaujinti dėl svarbių priežasčių praleistą terminą (CPK 78 str.). Atkreipiu Jūsų dėmesį, kad terminas turi būti praleistas dėl svarbių priežasčių, o ar termino praleidimą lėmusios priežastys laikytinos svarbiomis, vertins teismas, gavęs Jūsų prašymą atnaujinti praleistą terminą.

KOKIAIS ATVEJAIS GALIMA ATNAUJINTI TERMINĄ?

Įstatyme nėra įtvirtinta aplinkybių, kurios gali būti pripažįstamos svarbia termino praleidimo priežastimi, taigi įvertinti jų svarbumą ir įtaką termino praleidimui yra teismo kompetencija. Svarbiomis šio procesinio termino praleidimo priežastimis gali būti laikomos tik tos aplinkybės, kurios kiekvienu individualiu atveju asmeniui sutrukdė arba atėmė galimybę atlikti būtinus veiksmus per įstatyme nustatytą terminą ir kurios galėtų pateisinti termino praleidimo laikotarpį. Noriu atkreipti Jūsų dėmesį, kad kiekvienu konkrečiu atveju, teismas spręs šį klausimą individualiai, todėl kartais atrodytų praktiškai identiškos aplinkybės teismo gali būti vertinamos labai skirtingai.

TERMINO PRALEIDIMAS DĖL LIGOS

Tarkime praleidote terminą dėl ligos. Žinoma, jai pateko į avariją, buvote sunkiai sužalotas ar Jus ištiko koma, didelių abejonių dėl to, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties nėra. Tačiau jei susilaužėte koją ar susirgote paskutinėmis termino dienomis, teismas gali Jūsų ligos nelaikyti svarbia priežastimi pasisakydamas, kad kojos lūžis neužkerta kelio atlikti teisinius veiksmus ar sudaryti sutartį su advokatu, kad šis pasirūpintų Jūsų teisėmis, o jei susirgote paskutinėmis praleisto
termino dienomis, teismas gali pasisakyti, kad Jums buvo nustatytas ilgas terminas ir tai, kad nieko nedarėte iki ligos, rodo Jūsų pasyvumą ir nesirūpinimą savo teisėmis. Geriausia būtų termino nepraleisti, bet jei jau praleidote, atsakingai pažiūrėkite į visų aplinkybių įtakojusių termino praleidimą teismui paaiškinimą ir pateikimą.

KLIENTO PROBLEMA

Visai neseniai susidūriau su situacija, kuomet mano klientas (nedidelė įmonė) praleido terminą kreiptis į teismą vieną darbo dieną. Esminė priežastis – direktorius buvo išvykęs į komandiruotę. Grįžęs sužinojo, kad dieną prieš jo grįžimą baigėsi terminas kreiptis į teismą su skundu dėl darbo ginčų komisijos priimto sprendimo. Pirmiausia ką patariau klientui – visus dokumentus, tame tarpe ir prašymą atnaujinti terminą, reikia paduoti kuo skubiau, o geriausia tą pačią dieną, kuomet grįžote ir sužinojote apie termino praleidimą. Taip ir padarėme. Dokumentus per Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalą (e.teismai.lt – beje visiems rekomenduoju naudotis, greita, patogu ir 25 proc. mažesnį žyminį mokestį reikia mokėti) pateikėme apie 23 val. Prašyme nurodėme, kad direktorius tik šiandien grįžo iš komandiruotės, dokumentai įmonei, nors ir buvo siųsti paštu, faktiškai įteikti nebuvo, direktorius grįžęs pats kreipėsi į ginčą nagrinėjusią instituciją pasiteirauti kokioje stadijoje byla ir tik per atsitiktinumą sužinojo, kad ginčas išspręstas ir jau pasibaigęs terminas pateikti dėl jo skundą. Todėl, mūsų manymu, terminas buvo praleistas dėl svarbių priežasčių.

TEISMO SPRENIMAS

Nepaisant to, pirmos instancijos teismas prašymą atnaujinti terminą atmetė, nurodydamas, kad įmonės direktorius galėjo pasamdyti advokatą, kuris būtų pasirūpinęs įmonės interesais kol jo nėra, be to, teismas pasisakė, kad komandiruotėje direktorius buvo ne visą terminą, todėl galėjo iki komandiruotės pasirūpinti dokumentų paruošimu ir pateikimu teismui. Primenu, kad terminas buvo praleistas vieną darbo dieną.

PASIŪLIAU KLIENTUI SKŲSTI TEISMO PRIIMTĄ NUTARTĮ

Gavę teismo nutartį, kuria atsisakyta atnaujinti terminą kreiptis į teismą, patariau klientui skųsti šią nutartį aukštesnės instancijos teismui. Visgi mano nuomone, teismas turėjo atsižvelgti ir į tai, kad terminas praleistas tik vieną darbo dieną, o įmonės direktorius tik grįžęs iš komandiruotės ir sužinojęs apie priimtus sprendimus, ėmėsi aktyvių veiksmų ir tą pačią dieną pateikė teismui visus reikiamus dokumentus. Teismai vertindami ar terminas praleistas dėl svarbių priežasčių turi atsižvelgti į aplinkybių visumą, tiek aplinkybes lėmusias termino praleidimą, tiek šalių elgesį iki ir po termino praleidimo, bei neapsiriboti formaliu vertinimu.

AUKŠTESNĖS INSTANCIJOS TEISMO SPRENDIMAS

Tokios nuomonės laikėsi ir apeliacinės instancijos teismas išnagrinėjęs parengtą atskirąjį skundą. Teismas pasisakė, kad pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi pernelyg formaliai išsprendė prašymą dėl termino ieškiniui paduoti atnaujinimo. Teismui atsisakius atnaujinti terminą, klientui atimta galimybė išdėstyti savo argumentus ir įrodinėti aplinkybes, dėl kurių jis nesutinka su skundžiamu darbo ginčų komisijos priimtu sprendimu. Apeliacinės instancijos teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju ieškovo teisė skųsti darbo ginčų komisijos sprendimą neturėtų būti ribojama vien tik formaliu pagrindu, dėl viena darbo diena praleisto termino ieškiniui pateikti. Nustatytos aplinkybės neteikia pagrindo daryti išvados, kad mano klientas nesąžiningai ir netinkamai naudojosi savo procesinėmis teisėmis, vilkino procesą ar pažeidė kitus civilinio proceso įstatyme įtvirtintus principus. Įvertinęs priežastis, dėl kurių mano klientas praleido terminą, ir jo aktyvius veiksmus, kurių ėmėmės, siekdamasi kuo skubiau pateikti teismui ieškinį, apeliacinės instancijos teismas panaikino pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria atsisakyti atnaujinti terminą, ir atnaujino terminą ieškiniui pateikti. Taigi, klientas turi galimybę apginti savo darbo ginčų komisijai priėmus nepagrįstą sprendimą pažeistas teises.

Straipsnyje pateikta autoriaus nuomonė, nepretenduojanti į absoliučią tiesą, kuri negali būti naudojama kaip argumentas teisiniuose ginčuose.

Kviečiu dalintis nuomone ir pasiūlymais, užduoti turimus klausimus bei siūlyti temas, kurias norėtumėte, kad apžvelgčiau elektroninio pašto adresu info@lawonline.lt. Galite kreiptis ir telefonu +370 687 12 444.