KREIPTIS Į TEISMĄ DĖL SKOLOS PRISITEISIMO GALIMA IR BE TEISININKŲ PAGALBOS
Teisininkas Artūras Buividas

Geriausias problemos sprendimo būdas - jos atsiradimo užkardymas.


Visuomenėje vyrauja požiūris, kad ginčų sprendimas teisme be teisininkų pagalbos yra praktiškai neįmanomas, na o jei ir įmanomas, tai sudėtingas ir painus. Iš dalies sutinku ir dažniausiai rekomenduoju saviveikla neužsiimti. Kai pamatai kaip žmonės formuluoja reikalavimus ir juos grindžia teisme, supranti, kad net ir 100 proc. aiški byla, gali būti pralaimėta tik dėl nežinojimo ir noro pataupyti.

Tačiau yra atvejų, kur tikrai galima pabandyti sutaupyti ir išspręsti klausimą minimaliais kaštais bei nedidelėmis laiko sąnaudomis. Vienas iš tokių atvejų – skolos prisiteisimas iš skolininko. Be abejo, skola skolai nelygi. Skiriasi ir skolos dydis, ir jos atsiradimo pagrindas, ir kiti niuansai. Bet pirmą žingsnį galima labai nesudėtingai pasidaryti patiems. O žinant, kad dalis skolininkų, gavusi dokumentus iš teismo, labai greitai sureaguoja ir grąžina skolą – manau verta pabandyti.

PAREIŠKIMAS DĖL TEISMO ĮSAKYMO IŠDAVIMO

LR civilinio proceso kodekse yra įtvirtintas labai paprastas būdas skolai prisiteisti. Nebūtina kiekvienu atveju kreiptis į teisininkus, kad šie surašytų ieškinį dėl skolos priteisimo. Pats paprasčiausias būdas skolos prisiteisimo procesui pradėti: užpildyti standartizuotą dokumentą – Pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo (toliau – Pareiškimas). Turite užpildyti kelis Pareiškimo laukus, sumokėti žyminį mokestį ir pateikti Pareiškimą teismui. Šiuo būdu skolą galite prisiteisti tiek iš fizinio, tiek iš juridinio asmens.

PLIUSAI IR MINUSAI

Pliusai:

  • Paprasta – užsipildyti Pareiškimą tikrai sugebės kiekvienas, be to, prie Pareiškimo nereikia pridėti įrodymų kokiu pagrindu atsiradusi skola, kaip ji apskaičiuota ir t.t. Spręsdamas Pareiškimo priėmimo ir teismo įsakymo išdavimo klausimą, teismas nenagrinėja reikalavimo pagrįstumo;
  • Pigu – nepatirsite išlaidų teisininkų pagalbai apmokėti, taip pat reikės sumokėti tik 25 proc. nuo sumos mokėtinos už ieškinio pateikimą;
  • Greita – teismas, gavęs Pareiškimą, per 1 darbo dieną išsprendžia Pareiškimo priėmimo klausimą ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną po Pareiškimo priėmimo priima teismo įsakymą. Pažymėtina, kad paduodant Pareiškimą, taip pat greičiau nei kreipiantis su ieškiniu yra išsprendžiamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas, jei jų prašoma. Skolininkui nustatomas 20 dienų terminas nuo teismo įsakymo įteikimo dienos prieštaravimams pareikšti. Nepareiškus prieštaravimų, teismo įsakymas įsiteisėja, o skolininkas negali jo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

Minusai:

  • Teismo įsakymas turi būti įteiktas skolininkui ar kitiems asmenims, kuriems teismo siunčiamų dokumentų įteikimas laikomas tinkamu įteikimu skolininkui (pvz. kartu gyvenančiam šeimos nariui). Jei Pareiškimo įteikti nepavyksta ir kreditorius nenurodo gyvenamosios ar kitos skolininko būvimo vietos, kurioje jam galima būtų įteikti pranešimą ir teismo įsakymą, ir pareiškėjas nepasirenka kito tinkamo būdo Pareiškimui įteikti, teismo įsakymas panaikinamas;
  • Skolininkui pakanka parašyti teismui prieštaravimus, kad teismo įsakymas būtų panaikintas. Tokiu atveju ginčą teks spręst standartine tvarka, t. y. teikti teismui ieškinį (sumokėtas žyminis mokestis, sumokėtas teikiant teismui Pareiškimą, įskaitomas į mokėtiną mokestį už ieškinio pareiškimą).

KAIP UŽPILDYTI IR PATEIKTI PAREIŠKIMĄ TEISMUI

Yra du būdai kaip pateikti pareiškimą teismui.

Pirmas – atsisiųsti Pareiškimo šabloną iš Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalo (http://e.teismas.lt/lt/public/documentstemplates/), jį užpildyti, pasirašyti, sumokėti žyminį mokestį ir Pareiškimą kartu su žyminio mokesčio sumokėjimo kvitu (tinka ir atspausdintas mokėjimo nurodymas iš elektroninės bankininkystės) nunešti teismui arba išsiųsti paštu. Atkreiptinas dėmesys, kad teikiama tiek Pareiškimo kopijų, kad vienas liktų teisme, o kiti būtų išsiųsti kitoms šalims (jei skolininkas vienas, teikti teismui reikia 2 Pareiškimo egzempliorius: po 1 vieną teismui ir skolininkui).

Antras – prisijungti prie Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalo ir savo paskiroje užpildyti Pareiškimo laukus. Prisijungti galite čia: https://e.teismas.lt/lt/public/home/. Spauskite prisijungti ir Jums patogiu būdu (mobiliuoju parašu arba elektroninės bankininkystės pagalba) identifikuoti save. Prisijungę prie savo paskyros spauskite: dokumentai → šablonai → po užrašu „Pasirinkite  šabloną“ spauskite „civilinė byla“ → I-a instancija → apylinkės teismas → pareiškimas dėl teismo įsakymo išdavimo (yra trys šablonai: piniginis reikalavimas; dėl darbo santykių ir dėl išlaikymo priteisimo – pasirinkite Jums tinkantį) → tuomet viršuje paspauskite „pildyti internetu“. Užpildykite reikiamus laukus, pridėkite, paspaudę „pridėti priedą“, žyminio mokesčio sumokėjimą įrodantį dokumentą ir spauskite „siųsti dokumentą“. Būkite ramus, jei kažko nenurodysite, pati sistema paprašys Jūsų užpildyti atitinkamą lauką.

 ŽYMINIO MOKESČIO DYDIS

Kaip minėta, žyminio mokesčio dydis yra 25 proc. mokesčio mokamo už ieškinio pateikimą, bet ne mažiau kaip 10 eurų. Už ieškinio pateikimą mokėti reikia nuo skolos sumos dydžio: skolai esant iki trisdešimt tūkstančių eurų – 3 procentai, bet ne mažiau kaip dvidešimt eurų; nuo didesnės kaip trisdešimt tūkstančių eurų sumos iki vieno šimto tūkstančių eurų – devyni šimtai eurų plius 2 procentai nuo ieškinio sumos, viršijančios trisdešimt tūkstančių eurų; nuo didesnės kaip vieno šimto tūkstančių eurų sumos – du tūkstančiai trys šimtai eurų plius 1 procentas nuo ieškinio sumos, viršijančios vieną šimtą tūkstančių eurų. Bendras žyminio mokesčio dydis turtiniuose ginčuose negali viršyti penkiolikos tūkstančių eurų. Jei prašysite taikyti laikinąsias apsaugos priemones, papildomai teks sumokėti 12,50 eurų, kadangi teikiant ieškinį tektų mokėti 50 eurų.

Jei Pareikšimą teiksite pildydami jį Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portale galėsi dar labiau sumažinti išlaidas žyminiam mokesčiui, nes tokiu atveju reikia mokėti 75 proc. mokėtino žyminio mokesčio.

Štai nuoroda, kur patalpinta žyminio mokesčio skaičiuoklė: https://www.infolex.lt/ta/Default.aspx?Id=32.

Į KURĮ TEISMĄ KREIPTIS

Bendroji taisyklė – kreiptis reikia į teismą, kurio teritorijoje yra skolininko gyvenamoji vieta arba buveinė (gali būti ir faktinė veiklos vieta), kai skolininkas juridinis asmuo.

Straipsnyje pateikta autoriaus nuomonė, nepretenduojanti į absoliučią tiesą, kuri negali būti naudojama kaip argumentas teisiniuose ginčuose.

Kviečiu dalintis nuomone ir pasiūlymais, užduoti turimus klausimus bei siūlyti temas, kurias norėtumėte, kad apžvelgčiau elektroninio pašto adresu info@lawonline.lt. Galite kreiptis ir telefonu +370 687 12 444.